skip to Main Content
ocr@attendiz.nl 053-4335512 demeander@attendiz.nl 088-4304910

Onderwijscentrum Het Roessingh

Onderwijscentrum Het Roessingh (OCR) is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap en/of langdurig zieke leerlingen.

De individuele leerling met zijn of haar mogelijkheden staat bij ons centraal. Het doel van ons onderwijs is onze leerlingen te ondersteunen en begeleiden om te komen tot de meest haalbare (zelfstandige) integratie in de samenleving met betrekking tot vervolgonderwijs, arbeid, dagbesteding, wonen en vrije tijd. Daarbij rekening houdend met individuele verschillen.

Onze school biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. De school is opgedeeld in 7 kleine samenhangende teams onder leiding van teamleiders  die elk apart verantwoordelijk zijn voor een van de leerstromen.  Zes lesgevende afdelingen zijn fysiek verbonden aan het RCR. De zevende afdeling (de Meander) bevindt zich op het terrein van De Twentse ZorgCentra (DTZC). Er is een directeur, een hoofd leerlingenzorg en per afdeling een teamleider.

Onderwijscentrum het Roessingh is een neutraal bijzondere school. De kinderen die onze school bezoeken komen voornamelijk uit de regio Twente en omstreken. De school werd opgericht in 1957 als de Mytylschool Twente, is recent samengevoegd met de Schutte’s Bosschool en heeft zich ontwikkeld tot een onderwijscentrum met een scala aan opleidingsmogelijkheden voor een zeer diverse groep leerlingen.

Onderwijscentrum Het Roessingh  maakt deel uit van stichting Attendiz. Attendiz beschikt over ruim 20 locaties in de regio Twente, waar zowel de diverse typen onderwijs als ook leerwerktrajecten worden verzorgd. De locaties zijn onder andere gevestigd in Almelo, Enschede en Hengelo.

HET LAATSTE NIEUWS

Back To Top
Zoeken