Onderwijscentrum Het Roessingh

Speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en/of langdurige ziekte.

Wij bieden onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar.

De individuele leerling met zijn of haar mogelijkheden staat bij ons centraal. Het doel van ons onderwijs is onze leerlingen te ondersteunen en begeleiden om te komen tot de meest haalbare (zelfstandige) integratie in de samenleving met betrekking tot vervolgonderwijs, arbeid, dagbesteding, wonen en vrije tijd. Daarbij rekening houdend met individuele verschillen.

Onze school biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. De school is opgedeeld in 7 afdelingen onder leiding van een adjunct-directeur die elk apart verantwoordelijk zijn voor een van de leerstromen. Zes lesgevende afdelingen zijn fysiek verbonden aan het RCR. De zevende afdeling (de Meander) bevindt zich op het terrein van De Twentse ZorgCentra (DTZC);  de Losserhof. Overkoepelend is er een directeur. 

Onderwijscentrum het Roessingh is een neutraal bijzondere school. De kinderen die onze school bezoeken komen voornamelijk uit de regio Twente en omstreken. De school werd opgericht in 1957 als de Mytylschool Twente, is samengevoegd met de Schutte’s Bosschool en heeft zich ontwikkeld tot een onderwijscentrum met een scala aan opleidingsmogelijkheden voor een zeer diverse groep leerlingen.

Alle scholen van Attendiz

Werken op basis van vijf kernwaarden:

Onderwijscentrum Het Roessingh is onderdeel van Stichting Attendiz

Onderwijscentrum Het Roessingh maakt deel uit van stichting Attendiz. Attendiz beschikt over ruim 20 locaties in de regio Twente, waar zowel de diverse typen onderwijs als ook leerwerktrajecten worden verzorgd. De locaties zijn onder andere gevestigd in Almelo, Enschede en Hengelo.

Blijf op de hoogte

De laatste nieuwtjes

Onderwijs in beweging

Meer weten over onze school en visie?
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
OCR en vlierstraat
De Meander
X
X