Exameninformatie

In de informatieboekjes die op de website onder Ouder info staan, hebben we de gang van zaken rondom examens op het OCR zo goed mogelijk beschreven. Omdat wij met staatsexamens werken is er een verschil met het regulier onderwijs. Hetbelangrijkste verschil is dat wij geen schoolexamens hebben. Wij kennen alleen de Schriftelijke Examens in mei en de Mondelinge Examens aan het eind van het schooljaar. In het regulier Voortgezet Onderwijs wordt het eindexamencijfer bepaald door het gemiddelde van de schoolexamens (het aantal varieert per vak en per school) en het cijfer van het Centraal Schriftelijk Examen in mei.

Regelmatig zal er verwezen worden naar de website van de DUO: www.duo.nl. Er wordt dan gevraagd wat u bent, klik hier staatsexamenkandidaat aan en klik dan aan wat u verder wilt weten.

We hopen u van dienst te zijn met de informatieboekjes. Hopelijk worden veel vragen rondom de examens hierin beantwoord. Als u echter met vragen blijft zitten, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Ook opmerkingen, tips, verbeteringen, aanvullingen en andere reacties zijn welkom. Alleen op die manier kunnen wij het informatieboekje laten voldoen aan de verwachtingen van de lezers. Voor reacties en/of vragen kunt u altijd contact opnemen.

Jorrit Nijhof
Jorrit.nijhof@attendiz.nl
Examencoördinator
Enschede, januari 2021

man-3653346_640