skip to Main Content
ocr@attendiz.nl 053-4335512 demeander@attendiz.nl 088-4304910

Hulpfonds Het Roessingh

Stichting Hulpfonds Het Roessingh is erkend als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), dat betekent voor u als donateur dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Stichting Hulpfonds Het Roessingh

De Stichting biedt aan Revalidatiecentrum Roessingh en het Onderwijscentrum Het Roessingh (Stichting Attendiz) financiële ondersteuning, als ook financiële ondersteuning aan activiteiten die georganiseerd worden door en ten behoeve van individuele als ook groepen patiënten, leerlingen en oud-patiënten en -leerlingen van deze stichtingen, een en ander in de ruimste zin.

Dat betekent dat u een algemene gift kunt doen, dat u een gift kunt doen gericht aan het revalidatiecentrum of het onderwijscentrum, maar u kunt ook het gewenste doel van uw gift kenbaar maken. Uw geld zal dan volledig aan dit doel worden besteed.

ANBI registratie Attendiz

Attendiz is een ANBI-erkende instelling. Dat betekent dat wij geen schenk- en erfbelasting hoeven te betalen over ontvangen giften en erfenissen.
Ook voor de gever is dit aantrekkelijk. De gift of erfenis is binnen de daarvoor geldende richtlijnen fiscaal aftrekbaar. Ons registratie nummer is: 804047078

Back To Top
Zoeken