skip to Main Content
ocr@attendiz.nl 053-4335512 demeander@attendiz.nl 088-4304910

SO ML

Adjunct-directeur

Over SO ML

 

De leerlingen in de afdeling SO ML hebben één of meerdere motorische beperkingen, soms gecombineerd met ADHD, ASS , NLD of het zijn langdurig zieke leerlingen. Zij functioneren op moeilijk lerend niveau. Ze variëren in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. De leerlingen zijn niet in staat het reguliere onderwijs of speciaal basisonderwijs te volgen. Uitgangspunt van dit type onderwijs is: ‘gewoon’ waar het kan, ‘speciaal’ waar het moet.
Op de SO ML wordt uitgegaan van de kerndoelen reguliere basisonderwijs met als einddoel de kerndoelen groep 5-6 basisonderwijs. De leerlingen gaan qua tempo langzamer door de leerstof heen dan reguliere leerlingen. Ze krijgen vaker instructie, er wordt meer gebruik gemaakt van concreet materiaal en/of een  intensieve begeleiding. De afdeling maakt gebruik van leermiddelen uit het reguliere basisonderwijs, maar ook aangepast materiaal en methoden voor speciaal basisonderwijs.
De leerlingen functioneren cognitief op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van leerlingen in het speciaal basisonderwijs. De samenstelling van de groepen is gebaseerd op leeftijd en het aantal jaren onderwijs dat de leerlingen binnen deze stroom gevolgd hebben. De uitstroom van de leerlingen is naar de Arbeidsgerichte Leerstroom (AGL) of Praktijkgericht onderwijs (PRO), met als uiteindelijke uitstroom arbeid.

Nieuws & Foto's van SO ML

Kerstmarkt/Lichtjesfeest 2017

Kerstmarkt/Lichtjesfeest 2017

Echte kerstsfeer op het OCR tijdens de Kerstmarkt op donderdagavond…

Lees verder
Back To Top
Zoeken