skip to Main Content
ocr@attendiz.nl 053-4335512 demeander@attendiz.nl 088-4304910

SO ZML

Adjunct-directeur

Annet Brookhuis

Over SO ZML

Het onderwijs op de SO ZML is bestemd voor leerlingen van 6 tot ca. 12 jaar. Het betreft Zeer Moeilijk Lerende leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking of langdurig zieke leerlingen, die niet in staat zijn regulier ZML onderwijs te volgen.

De leerlingen zijn aangewezen op onderwijs in kleine groepen, waardoor een individuele aanpak mogelijk is om te voldoen aan de specifieke hulpvraag van deze leerling. Sommige leerlingen vragen een intensieve één-op-één begeleiding veelal ontstaan door de complexiteit van een handicap: motorische beperking, gedrag.

Het onderwijs kenmerkt zich o.a. door aanpassingen in structuur, instructie, tempo en zelfredzaamheid. De ZML leerling is gebaat bij veel visuele ondersteuning, herhaling en het gebruik van de meerdere zintuigen. De leerlingen leren door zien, doen, ervaren, herhalen, beleven, herhalen, enz. Het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de leerlingen.

We streven er naar om te werken in groepen ingedeeld op kalenderleeftijd en leerjaren. De kerndoelen voor speciaal onderwijs en de leerlijnen van de CED ZML zijn leidend voor het lesaanbod. We gebruiken waar mogelijk ZML methoden en aangepaste leermiddelen van speciaal basisonderwijs. Dit vraagt veel creativiteit en inventiviteit van het team.

Het accent ligt op de zelfredzaamheid, het zelfstandig uitvoeren van opdrachten en taken dit om leerlingen zo zelfstandig mogelijk voor te bereiden op het functioneren in de maatschappij. In een portfolio worden bewijzen van deelname aan activiteiten, gekoppeld aan de doelen verzameld waar leerlingen zelfsturend in zijn.

Uitgangspunt van het ZML onderwijs is: ‘Wat je zelf kan, doe je zelf’.

Het uitstoomperspectief van de afdeling SO ZML is VSO ZML en uiteindelijk uitstroom dagbesteding.

Back To Top
Zoeken