skip to Main Content
ocr@attendiz.nl 053-4335512 demeander@attendiz.nl 088-4304910

VSO AGL

Adjunct-directeur

Annet Brookhuis

Over VSO AGL

Leerlingen die ondanks extra zorg in het onderwijs, niet in staat zijn een startkwalificatie VMBO te behalen, volgen praktijkgericht onderwijs.

Wat onderwijsinhoud betreft, worden de kerndoelen voor de Arbeids Gerichte Leerweg aangehouden. Deze kerndoelen zijn erop gericht de leerlingen in toenemende mate voor te bereiden op het functioneren in de maatschappij en het leveren van een zinvolle bijdrage aan die maatschappij. Het onderwijsaanbod is daarop aangepast en is met name gericht op het verwerven en vergroten van praktische vaardigheden, sociale redzaamheid en het ontwikkelen van sociale en arbeidsgerichte competenties.

In de eerste leerjaren wordt meer aandacht besteed aan theorie dan aan praktijk terwijl dat in de laatste schooljaren andersom is.

Kenmerkend voor het praktijkgericht onderwijs is het voorbereiden van de leerling op zijn rol als toekomstig werknemer. De leerling zal een aantal (sociale en praktische) vaardigheden en competenties moeten beheersen, wil hij zich straks succesvol kunnen handhaven in de maatschappij. Belangrijke trainingsmogelijkheden daartoe vormen de interne en externe stages. De vaardigheden en competenties die worden (aan)geleerd en ontwikkeld, worden getoetst, beoordeeld en besproken met de leerling in een coaching gesprek. De resultaten worden opgenomen in het portfolio.

Voor verdere informatie wordt u verwezen naar deel b van de schoolgids

Back To Top
Zoeken