skip to Main Content
ocr@attendiz.nl 053-4335512 demeander@attendiz.nl 088-4304910

De Meander

Adjunt-directeur

Mevr. F. Verspiek

logomeanderblauw-nieuw

Onderwijszorgconcept De Meander

Onderwijszorgvoorziening de Meander is een samenwerking tussen De Twentse Zorgcentra en Attendiz. De school is een nevenvestiging van Onderwijs Centrum het Roessingh. De Meander is een, wat wij noemen, “tweedelijns school” voor leerlingen met gedragsproblematiek dat een zeer intensieve ondersteuning en begeleiding behoeft. We treffen leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Het zijn leerlingen die de schoolomgeving van een andere vorm van speciaal onderwijs niet aankunnen terwijl er wel sprake is van leerbaarheid. Het zijn leerlingen die voortijdig uit het (speciaal) onderwijs dreigen te geraken of al enige tijd uit het onderwijs zijn (thuiszitten).
Bij de leerlingen moet sprake zijn van leerbaarheid. Als school stellen we zo hoog mogelijke doelen en vinden een goed evenwicht in kunnen en aankunnen. Dit doen we door de balans tussen inspanning en ontspanning te vinden en te onderhouden, het zogenaamde “meanderen”. In dit meanderen levert de schoolomgeving een belangrijke bijdrage.
Om dit meanderen te bereiken bieden we onderwijs aan in combinatie met zorg. Daarom werken we nauw samen met De Twentse Zorgcentra en ligt de school op het terrein van de Losserhof. De samenwerking maakt dat we gebruik kunnen maken van elkaars expertise en de faciliteiten van de Losserhof.

De Meander biedt vier leerroutes, afgeleid van het landelijk doelgroepenmodel (zie www.lecso.nl), die leiden naar verschillende niveaus van dagbesteding.

  • Leerroute 1 leidt toe naar belevingsgerichte dagbesteding.
  • leerroute 2 naar activiteitengerichte dagbesteding,
  • leerroute 3 naar activiteitengerichte/arbeidsgerichte dagbesteding
  • leerroute 4 naar arbeidsgerichte dagbesteding/beschutte arbeid.

Wanneer sprake is van een hoger ontwikkelingsniveau wordt onderwijs op een cognitief hoger niveau aangeboden (gedeeltelijk leerroute 5). Ervaring leert ons dat de uitstroom bestemming dagbesteding blijft. Als het mogelijk is stromen leerlingen door naar “regulier” speciaal onderwijs. Het is onderwijs op maat waarbij we voor deze laatste groep leerlingen inzetten op samenwerking met bijvoorbeeld VSO AGL locaties zoals Erve Olde Meule of De Kapstok MOTA. Voor iedere leerling wordt een Ontwikkelingsperspectief plan (OPP) opgesteld waarin de uitstroom wordt bepaald met leerlinggebonden onderwijsbehoeften. Ondersteuning vanuit onderwijs en zorg wordt hierin vastgelegd in afstemming met ouders.

Op dit moment hebben we drie klassen. De leeftijd van de leerlingen varieert van +/- 7 tot 18 jaar. Verlenging van de schoolperiode tot 20 jaar behoort tot de mogelijkheden. De Meander heeft zowel leerlingen die thuis wonen als leerlingen die op De Losserhof of in een andere woonvoorziening wonen. Ze komen uit meerdere omliggende gemeentes in Twente.
Alle leerlingen van de Meander hebben een toelaatbaarheidsverklaring categorie 3 (TLV zware bekostiging) en daarnaast een zorgindicatie voor 7 uren per week (JW) of 9 dagdelen (WLZ). Met deze gelden kunnen wij de 1 op 2 ondersteuning realiseren, dat wil zeggen dat 1 begeleider met een duo van 2 leerlingen werkt. In elke groep van max 7 leerlingen werkt namelijk dagelijks een vast team dat bestaat uit een medewerker van DTZC en daarnaast 2 medewerkers van Attendiz (leerkracht en assistent). Standaard werken er 3 mensen in de klas. De medewerker zorg is dus onderdeel van het team. De expertise van de zorg en die uit het onderwijs creëert een goede mix om zo deze leerlingen de beste hulp te bieden voor het onderwijs. In dit onderwijsconcept onderwijs en zorg neemt de zorg vooral de gedragscomponent voor haar rekening en neemt de leerkracht verantwoordelijkheid voor het uitzetten van de leerlijnen en voor het didactische aanbod. De leerlingen financieren met elkaar de medewerker van de zorg die vast in de klas ingezet wordt.

Om dit onderwijsconcept zo vorm te geven is voor plaatsing op de Meander een toelaatbaarheidsverklaring cat.3 en een zorgindicatie noodzakelijk.
Om deze zorgaanvraag te kunnen regelen kan de wijkcoach contact opnemen met Het Client Service Bureau van De Twentse Zorg Centra; Telefoonnummer : 088 430 4440

De toelaatbaarheidsverklaring wordt door de verwijzende school aangevraagd bij het samenwerkingsverband van de woonplaats van de leerling. Bij vragen kan hierover contact op worden genomen met de orthopedagoog van De Meander, Mevr. M. Damink.(martine.damink@attendiz.nl)

Nieuws & Foto's van de Meander

De Meander bestaat 10 jaar

De Meander bestaat 10 jaar

Vrijdag 12 april vierde De Meander haar 10 jarig jubileum…

Lees verder
Bollen voor Bijen

Bollen voor Bijen

Duizenden bloembollen zijn door leerlingen van basisschool De Meander in…

Lees verder
Schoolplein Meander

Schoolplein Meander

Het nieuwe schoolplein voor de Meander is gerealiseerd met behulp…

Lees verder
Kans op onderwijs!

Kans op onderwijs!

Zelfs de kinderen die op geen enkele speciaal onderwijs-school (SO of…

Lees verder
Back To Top
Zoeken