De Meander

Over de Meander

Onderwijszorgvoorziening de Meander is een samenwerking tussen De Twentse Zorgcentra en Attendiz. De school is een nevenvestiging van Onderwijs Centrum het Roessingh. De Meander is een “tweedelijns school” voor leerlingen met gedragsproblematiek die een zeer intensieve ondersteuning en begeleiding behoeven.

We treffen leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Het zijn leerlingen die de schoolomgeving van een andere vorm van speciaal onderwijs niet aankunnen terwijl er wel sprake is van leerbaarheid. Het zijn leerlingen die voortijdig uit het (speciaal) onderwijs dreigen te geraken of al enige tijd uit het onderwijs zijn (thuiszitten).

Meanderen

Als school stellen we zo hoog mogelijke doelen en vinden een goed evenwicht in kunnen en aankunnen. Dit doen we door de balans tussen inspanning en ontspanning te vinden en te onderhouden, het zogenaamde “meanderen”. In dit meanderen levert de schoolomgeving een belangrijke bijdrage.

Om dit meanderen te bereiken bieden we onderwijs aan in combinatie met zorg. Daarom werken we nauw samen met De Twentse Zorgcentra en ligt de school op het terrein van de Losserhof. De samenwerking maakt dat we gebruik kunnen maken van elkaars expertise en de faciliteiten van de Losserhof.

Vier leerroutes

De Meander biedt vier leerroutes, afgeleid van het landelijk doelgroepenmodel (zie www.lecso.nl), die leiden naar verschillende niveaus van dagbesteding.

  • leerroute 1 leidt toe naar belevingsgerichte dagbesteding
  • leerroute 2 naar activiteitengerichte dagbesteding
  • leerroute 3 naar activiteitengerichte/arbeidsgerichte dagbesteding
  • leerroute 4 naar arbeidsgerichte dagbesteding/beschutte arbeid

 

Wanneer sprake is van een hoger ontwikkelingsniveau wordt onderwijs op een cognitief hoger niveau aangeboden (leerroute 5 of 6).

Ervaring leert ons dat de uitstroombestemming dagbesteding blijft. Als het mogelijk is stromen leerlingen door naar “regulier” speciaal onderwijs.

Het is onderwijs op maat waarbij we voor deze laatste groep leerlingen inzetten op samenwerking met bijvoorbeeld VSO AGL locaties zoals Erve Olde Meule of De Kapstok MOTA of VSO DG scholen.

Voor iedere leerling wordt een Ontwikkelingsperspectief plan (OPP) opgesteld waarin de uitstroom wordt bepaald met leerlinggebonden onderwijsbehoeften. Ondersteuning vanuit onderwijs en zorg wordt hierin vastgelegd in afstemming met ouders.

Onderwijs zorgconcept

Op dit moment hebben we vier klassen. De leeftijd van de leerlingen varieert van +/- 6 tot 18 jaar. Verlenging van de schoolperiode tot 20 jaar behoort tot de mogelijkheden.

De Meander heeft zowel leerlingen die thuis wonen als leerlingen die op De Losserhof of in een andere woonvoorziening wonen. Ze komen uit meerdere omliggende gemeentes in Twente.

Alle leerlingen van de Meander hebben een toelaatbaarheidsverklaring categorie 3 (TLV zware bekostiging) en daarnaast een zorgindicatie voor 7 uren per week (JW) of 9 dagdelen (WLZ). Met deze gelden kunnen wij 1 op 2 ondersteuning realiseren, dat wil zeggen dat 1 begeleider met 2 leerlingen werkt.

In elke groep van max 7 leerlingen werkt dagelijks een vast team dat bestaat uit een medewerker van DTZC en daarnaast 2 medewerkers van Attendiz (leerkracht en onderwijsassistent). Standaard werken er 3 mensen in de klas. De medewerker zorg is onderdeel van het team.

De leerlingen financieren als het ware met elkaar de medewerker van de zorg die vast in de klas ingezet wordt. Met de expertise van de zorg en uit het onderwijs creëren we een goede mix om zo deze leerlingen de beste hulp te bieden voor het onderwijsleerproces. In dit onderwijszorgconcept neemt de zorgmedewerker vooral de gedragscomponent voor haar rekening en neemt de leerkracht verantwoordelijkheid voor het uitzetten van de leerlijnen en voor het didactische aanbod.

Plaatsingsbeleid

Vanuit ons uitgangspunt om hoogwaardig onderwijs in een veilige setting te geven, voeren we waar nodig specifiek plaatsingsbeleid. Daarom hebben we per school van Attendiz een specifieke uitwerking gemaakt van het plaatsingslijstbeleid. Op grond van het specifieke schoolbeleid, bepaalt de school de maximale capaciteit per eenheid (leerjaar, bouw), afdeling en school. Op basis daarvan kan een school bij het bestuur aangeven dat een nieuwe plaatsing ten koste zal gaan van de veiligheid en kwaliteit van het onderwijs en de belastbaarheid van leerlingen en medewerkers: de maximale capaciteit is bereikt. Op dat moment geeft het bestuur een zogenaamde ‘volverklaring’ af. Dat kan voor een eenheid (leerjaar, bouw), afdeling of school zijn.

Een door ouders ondertekende nieuwe aanmelding van een leerling komt vervolgens op de plaatsingslijst (wachtlijst). Dit na beoordeling van de onderwijssoort, het leerjaar, het niveau en de ondersteuningsbehoefte en na de beoordeling of er wellicht elders een passende onderwijsplek is. Ouders, samenwerkingsverband en school van herkomst worden hierover door ons geïnformeerd. Via onderstaande link ziet u ons overzicht maximale capaciteit. Daarop is te zien voor welke scholen (leerjaar, bouw, afdeling) en een volverklaring is afgegeven en voor welke niet. Dit overzicht wordt wekelijks geactualiseerd. U ziet hieronder ook een link naar ons plaatsingsbeleid.

In overleg met de samenwerkingsverbanden wordt samen gekeken naar een passende oplossing voor leerlingen die op dit moment niet op een van onze scholen kunnen worden geplaatst. Daarbij kan, eventueel, in overleg met het regulier onderwijs, waar mogelijk de expertise van Attendiz worden ingezet. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen die zijn aangemeld voor een van onze scholen worden via de school over de voortgang op de hoogte gehouden. Overbodig is het te zeggen dat we samen met alle partijen ons tot het uiterste inspannen om de plaatsingslijsten weg te werken.

Meer informatie?

Voor meer informatie over ons plaatsingsbeleid kunt u het volledige document lezen. Deel A van ons plaatsingsbeleid staat op de Attendiz schoolwebsite.

Toelaatbaarheidsverklaring

Om dit onderwijszorgconcept zo vorm te geven is voor plaatsing op de Meander een toelaatbaarheidsverklaring cat.3 en een zorgindicatie noodzakelijk.
Om deze zorgaanvraag te kunnen regelen kan de wijkcoach contact opnemen met Het Client Service Bureau van De Twentse Zorgcentra; Telefoonnummer : 088 430 4440

Zorgaanvraag?

Neem contact op met
Het Client Service Bureau van De Twentse Zorgcentra

De toelaatbaarheidsverklaring wordt door de verwijzende school aangevraagd bij het samenwerkingsverband van de woonplaats van de leerling.

Meer informatie?

Bij vragen kan hierover contact op worden genomen met
de orthopedagoog van De Meander, Mevrouw M. Luhen.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
OCR en vlierstraat
De Meander
X
X