Medezeggenschapsraad

Op onze school functioneert de Medezeggenschapsraad in het kader van ‘de Wet Medezeggenschap Onderwijs’, waarin zowel het personeel als de ouders van de school zijn vertegenwoordigd. De raad is bevoegd, om alle aangelegenheden van de school met de directeur te bespreken. Voor een aantal belangrijke beslissingen (bijv. beleid, fusie, begroting, en dergelijke) heeft de directeur vooraf advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen dan ook door iedereen worden bijgewoond.

De vergaderdata zijn te zien in de jaarkalender.

De medezeggenschapsraad bestaat uit 7 personen, 3 ouders en 4 personeelsleden.

Namens de ouders
Namens het team
I. Osinga
M. Swennenhuis
B. den Ridder (secretaris)
R. Lammers
A. Pongers
G. Kuipers (voorzitter)
E. Fokke

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
OCR en vlierstraat
De Meander
X
X