Het Jonge Kind

Over de afdeling

De afdeling HJK geeft onderwijs aan maximaal 56 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. Op individueel niveau kan besloten worden voor een kleuterverlenging tot 7 jaar. ZML leerlingen kunnen op hun eigen leerroute doorstromen naar De Huifkar (school voor ZML onderwijs) of leerlingen met medische ondersteuningsbehoefte in de basisroute naar SO Regulier van het OCR.

In uitzonderlijke gevallen worden jonge leerlingen doorverwezen naar de EMB afdeling (ernstig meervoudige beperkt) wanneer het leerniveau zeer laag ontwikkelt en er meerdere problematieken meespelen.

 

Op de afdeling HJK laten de leerlingen geen leeftijdsconform ontwikkelingsniveau zien op gebied van lichamelijke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en/of cognitieve-didactische ontwikkeling.

Naast het feit dat het allemaal sociaal emotioneel jonge leerlingen zijn, zien we in toenemende mate een combinatie met ASS problematiek, hechtingsproblematiek, taal- en spraakproblematiek (TOS / veelal weinig tot niet sprekend), voedingsproblematiek, prikkelverwerkingsproblematiek en/of ander gedragsproblematiek.

Aanbod

De afdeling bestaat uit 5 groepen. In 4 heterogene groepen worden de leerlingen zoveel mogelijk op leerniveau en ondersteuningsbehoefte ingedeeld. De vijfde groep is een onderwijszorgklas; waar de leerlingen een zeer moeilijk lerend niveau laten zien, en daarbij zeer prikkelgevoelig en sociaal-emotioneel erg jong zijn. Deze groep heeft een maximum grootte van 8 leerlingen.

Op de afdeling HJK bedienen wij leerlingen met een leerroute 3 of 4 indicatie (zeer moeilijk lerend), leerlingen met een indicatie op leerroute 5 (moeilijk lerend) en regulier (basis aanbod). We willen zo laat mogelijk bepalen wat het doorstroomniveau wordt en dus bieden we een zo breed mogelijk aanbod. Zo kan een kind alle kansen krijgen zich te ontwikkelen. 

We bieden een zeer taalrijke omgeving voor onze leerlingen en besteden daarbij aandacht aan het remediëren van achterstanden. 

We werken veel met ‘voordoen, samendoen en nadoen’. Daarnaast werken we via de cognitieve leerprincipes van Rosenshine en bieden we de doelen aan in speelhoeken, belevingshoeken en middels werkvormen.

Vanwege de (zeer) intensieve ondersteuningsbehoefte van leerlingen in de onderwijszorgklas op het gebied van cognitief leren, sociaal-emotionele ontwikkeling, de executieve functies en communicatie, hebben de leerlingen die hier onderwijs volgen allemaal een TLV bekostiging midden of hoog.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
OCR en vlierstraat
De Meander
X
X