Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Van deze inkomsten kunnen wij activiteiten organiseren voor onze leerlingen die niet door het Ministerie worden vergoed. Deze extraatjes kunnen wij onze leerlingen bieden, doordat zoveel ouders de ouderbijdrage betalen! De ouderbijdrage voor dit schooljaar is per groep verschillend, afhankelijk van de kosten voor schoolreis/kamp. Wij komen tot een bedrag op basis van onderstaande optelsom. Bij aanvang van dit schooljaar krijgt u een overeenkomst van ons. U kunt dan zelf besluiten of u deze invult en zodoende uw bijdrage wilt leveren. Als U besluit om ook het gedeelte voor het schoolreisje/kamp niet te betalen, kan uw kind niet mee op schoolreis/kamp en dient die dag gewoon op school te komen.

Activiteit OCR
Bedrag
Bijdrage ouderraad
€ 7,-
Schoolfestiviteiten
€ 9,-
Klassenactiviteiten
€ 8,50
Melkgeld per week (als u hiervan gebruik wilt maken)
€ 0,80
Schoolreis / schoolkamp afhankelijk van de groep
€ –
Activiteit De Meander
Bedrag
Schoolfestiviteiten: afhankelijk van de groep
€ –
Melkgeld en ander drinken/eten per week
€ 2,-
Kookgeld afhankelijk van de groep
€ 1,50
Paaskermis
€ 6,-

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer