Zeer moeilijk lerend
Arbeidsmarktgericht

Over de afdeling VSO ZML

De afdeling ZML is een leerstroom voor meervoudig gehandicapte leerlingen en/ of langdurig zieke leerlingen die (zeer) moeilijk lerend zijn. Het betreft leerlingen die door de complexiteit van een handicap, medische en fysieke situatie, communicatie, motorische beperking of de sociaal emotionele ontwikkeling niet in staat zijn regulier onderwijs te volgen.

De afdeling ZML geeft onderwijs aan ca 25 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en beredeneerd tot maximaal 20 jaar. De structuurgroep biedt onderwijs aan maximaal 8 leerlingen, voor de overige groepen hanteren we een gemiddelde groepsgrootte van 10 leerlingen.

Aanbod

ZML Leerlingen leren middels een praktische benadering en worden voorbereid op uitstroom richting een vorm van dagbesteding. Deze leerlingen komen meer tot ontwikkeling in de praktijk door het opdoen van succeservaringen dan in een theoretische setting.

 De vakken Nederlandse Taal en Rekenen, Voorbereiding op dagbesteding en Sociaal emotionele ontwikkeling krijgen veel aandacht. Hiermee willen we een zo goed mogelijke basis neerzetten.

In leerjaar 12 en 13 maakt de leerling een keuze voor een activiteit voor toekomstig werk binnen een dagbesteding en specialiseert zich hierin. Er komt steeds meer ruimte voor begeleide groepsstages (BES) en zelfstandige stages (ZES).

Er is een accentverschuiving van kennis en vaardigheden naar meer praktische werknemersvaardigheden opdoen passend bij het uitstroomperspectief.

 

Vanwege de intensieve ondersteuningsbehoeften op de fysiek medische situatie van leerlingen en/of de voortdurende ondersteuning op de overige ontwikkelingsgebieden, hebben de ZML leerlingen die bij ons onderwijs volgen een TLV bekostiging midden of hoog. 

Over de afdeling VSO AGL

De afdeling AGL geeft onderwijs aan ca 40 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en beredeneerd tot maximaal 20 jaar verdeeld over 3 groepen. De leerlingen worden zoveel mogelijk op leeftijd en leerniveau ingedeeld. De gemiddelde groepsgrootte bij de AGL is 12 tot 14 leerlingen.

De afdeling AGL is een leerstroom voor meervoudig gehandicapte leerlingen en/ of langdurig zieke leerlingen. Het betreft leerlingen die door de complexiteit van een handicap, medische en fysieke situatie, communicatie, motorische beperking of de sociaal emotionele ontwikkeling niet in staat zijn regulier onderwijs te volgen.

Aanbod

De AGL is bedoeld voor leerlingen die middels een praktische benadering leren en voorbereid worden op de arbeidsmarkt. Deze leerlingen komen meer tot ontplooiing in de praktijk door het opdoen van praktijk- en succeservaringen, dan in een theoretische setting. Het onderwijs wordt verdeeld in drie fasen; oriëntatiefase (onderbouw) de sector gerichte fase (middenbouw) en de transitiefase( bovenbouw)

De aangeleerde kennis en vaardigheden worden steeds meer geïntegreerd in de praktijk.

In de onderbouw krijgen de vakken Nederlandse taal en Rekenen & wiskunde en Engels veel aandacht. Vanaf leerjaar 3 komt steeds meer ruimte voor begeleide groepsstages (BES) en zelfstandige stages (ZES). De leerling maakt een keuze voor een sector en specialiseert zich hierin. De aandacht van meer theoretische kennis opdoen verschuift naar meer praktische werknemersvaardigheden opdoen om uit te stromen naar (gesubsidieerde) arbeid.

 

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
OCR en vlierstraat
De Meander
X
X