skip to Main Content
ocr@attendiz.nl 053-4335512 demeander@attendiz.nl 088-4304910

VSO ZML

Adjunct-directeur

Annet Brookhuis

Over VSO ZML

Het onderwijs op de VSO ZML is bestemd voor leerlingen van ca. 12 tot 18 jaar. Het betreft Zeer Moeilijk Lerende leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking of langdurig zieke leerlingen.

In het onderwijs zijn de kerndoelen voor het ZML het uitgangspunt met de nadruk op wonen, werken en vrije tijd. Het onderwijsaanbod kenmerkt zich o.a. door aanpassingen in structuur, instructie, tempo en zelfredzaamheid.

Uitgangspunt van het ZML onderwijs is: “Wat je zelf kan, doe je zelf“.

Het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de leerlingen. De ZML leerlingen zijn gebaat bij veel visuele ondersteuning, het hanteren en toepassen van stappenplannen. Binnen de VSO ZML wordt het accent steeds meer verschoven van het opdoen van theoretische kennis naar het toepassingsgericht handelen in de praktijk. Tijdens de praktijkmiddagen wordt gewerkt aan het ontwikkelen van arbeidsgerichte vaardigheden

Om leerlingen zelfsturing te geven over de ontwikkeling gaan we samen kijken waar hun interesses en mogelijkheden liggen voor in de toekomst. De leerlingen nemen in een later stadium deel aan werkervaringsplekken en individuele stages. In een portfolio worden bewijzen van deelname aan taken en activiteiten, leerwerktrajecten, stages verzameld.

Het uitstroomperspectief voor de VSO ZML leerlingen is dagbesteding activiteitengericht of arbeidsgericht.

Back To Top
Zoeken