skip to Main Content
ocr@attendiz.nl 053-4335512 demeander@attendiz.nl 088-4304910

SO Regulier

Adjunct-directeur

Jolien Ligtenberg

Over SO Regulier

De leerlingen die de afdeling SO regulier bezoeken variëren van 6 tot en met 12 jaar en hebben één of meerdere lichamelijke beperkingen, soms gecombineerd met ADHD, NLD of ASS of het zijn langdurig zieke leerlingen. Zij functioneren cognitief op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van leerlingen in het reguliere basisonderwijs.

De samenstelling van de groepen is gebaseerd op leeftijd en cognitief niveau van de leerlingen. Binnen de afdeling SO regulier wordt gewerkt met een groepsprogramma met de mogelijkheid tot individuele aanpassingen. Daarnaast worden groepsoverstijgende niveaugroepen gevormd.

Wat onderwijsinhoud betreft, worden de kerndoelen voor het reguliere basisonderwijs aangehouden. Deze zijn gericht op doorstroming naar het voortgezet onderwijs en zijn in het leerlingvolgsysteem opgenomen.

Nieuws & Foto's van SO Regulier

Reg 7/8 Mediawijs!

Reg 7/8 Mediawijs!

Groep regulier 7/8 heeft meegedaan aan de landelijke MediaMastersGame in…

Lees verder
SO regulier

SO regulier

Lees verder
Back To Top
Zoeken