Diplomagericht

Over de afdeling

De afdeling DG biedt onderwijs aan zo’n 60 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Op de afdeling DG zitten leerlingen die beschikken over gemiddelde cognitieve mogelijkheden. Onze DG-leerlingen volgen onderwijs op het OCR aangezien het voor hen niet mogelijk is onderwijs op een reguliere school te volgen. De leerlingen hebben revalidatiedagbehandeling nodig, zijn langdurig ziek en/of vragen intensieve begeleiding op het gebied van fysiek-medische ondersteuning en prikkelverwerking.

In de bovenbouwklassen van de HAVO hebben we ook leerlingen die vanuit internaliserende gedragsproblematiek problemen ervaren in de prikkelverwerking en belastbaarheid. 

Aanbod

Wij bieden het onderwijsarrangement ‘vervolgonderwijs’: Ons doel is dat onze leerlingen een VMBO BBL, KBL, TL of HAVO diploma halen.

In de eerste twee leerjaren zitten leerlingen van alle niveaus bij elkaar in de klas. De lesinstructies zijn toegespitst op de verschillende niveaus. Daarnaast is er de ruimte om niveau-overstijgend met en van elkaar te leren. De klassen in de onderbouw bestaan uit 12 tot 15 leerlingen.

Vanaf de derde klas volgen de leerlingen veelal lessen in kleinere groepen. De samenstelling van de groepen wordt gebaseerd op het niveau en de profiel- en vakkeuzes van de leerlingen.

Op onze afdeling werken we met een leerplein; dit is een plek waar leerlingen zelfstandig kunnen werken, maar ook een plek waar ze leren-leren,  leren samenwerken. Op het leerplein zijn twee onderwijsassistenten aanwezig om de leerlingen te begeleiden.

Passend bij de doelgroep richten we ons onderwijs en de begeleiding in. We stellen veel vragen en geven effectieve feedback. We herhalen regelmatig belangrijke lesstof én we geven veel betekenisvolle voorbeelden (visualisatie). Daarnaast zorgen we voor een rustige en overzichtelijke leeromgeving en zijn we helder in onze gedragsverwachtingen.

Visie

Op onze afdeling gaan we uit van mogelijkheden en zijn we ervan overtuigd dat iedereen kan leren. Ons streven is dat onze leerlingen zo zelfredzaam mogelijk zijn en worden. Naast het behalen van een diploma, vinden we het minstens zo belangrijk dat ze voorbereid worden op hun eigen volwaardige plek in de maatschappij. Ons onderwijs is namelijk pas geslaagd wanneer een leerling onze school verlaat met een rugzak vol kennis, zelfvertrouwen en sociale redzaamheid!

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
OCR en vlierstraat
De Meander
X
X