skip to Main Content
ocr@attendiz.nl 053-4335512 demeander@attendiz.nl 088-4304910

VSO DG

Adjunct-directeur

Jolien Ligtenberg

Over VSO DG

Leerlingen die de diplomagerichte afdeling bezoeken variëren in leeftijd van 12 tot 18 jaar. We bieden  onderwijs op vmbo (basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg) en havo niveau. De aangeboden leerstof is gericht op het behalen van kerndoelen die in de gehanteerde methoden zijn omschreven. Daarnaast gelden de eisen die door het Ministerie van Onderwijs worden gesteld voor het behalen van staatsexamens.

Voor de examengerichte vakgebieden geldt als einddoel in het algemeen: leerlingen kennis bijbrengen van het betreffende vak en behalen van het examen.

Kenmerkend voor de VSO DG afdeling is het voorbereiden op het vervolgonderwijs, voor VMBO BKT naar het MBO en voor HAVO naar het HBO.

De leerling zal zich in de periode op onze afdeling, naast de kennis, ook bepaalde vaardigheden, zoals studievaardigheden, sociale vaardigheden en soms praktische vaardigheden eigen moeten maken om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen. De voortgang van deze vaardigheden wordt met de mentor besproken en gemonitord door de zorgcoördinator.

Voor meer informatie over het VSO DG verwijzen we graag naar Deel B van de schoolgids.

Back To Top
Zoeken