skip to Main Content
ocr@attendiz.nl 053-4335512 demeander@attendiz.nl 088-4304910

Wat maakt ons bijzonder

Het OCR kent verschillende typen onderwijs:

  • SO Regulier (SO Reg): Speciaal Onderwijs Lichamelijk Gehandicapt en Langdurig Ziek
  • SO Moeilijk lerend (SO ML); Speciaal Onderwijs Lichamelijk Gehandicapt en Langdurig Ziek
  • (V)SO Zeer Moeilijk Lerend ((V)SO ZML); (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en Langdurig Ziek en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Meervoudig Gehandicapt
  • (V)SO Ernstig Meervoudig Beperkt (EMB); (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Meervoudig Beperkt
  • VSO Praktijkgericht Onderwijs (VSO PRO); Voortgezet Speciaal Onderwijs Lichamelijk Gehandicapt en Voortgezet Speciaal Onderwijs Langdurig Ziek
  • VSO Diplomagericht (VSO DG); Voortgezet Speciaal Onderwijs Lichamelijk Gehandicapt en Voortgezet Speciaal Onderwijs Langdurig Ziek

Het onderwijs richt zich niet alleen op het behalen van een diploma (VMBO-HAVO) en de voorbereiding op vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding maar ook op het leren omgaan met de beperking en op bevordering van de zelfredzaamheid. Het onderwijs is gericht op een brede
persoonlijke vorming en participatie in de samenleving van leerlingen. Het gaat ook om de ontwikkeling van competenties op het gebied wonen, vrije tijd en burgerschap.

De school heeft de verschillende typen onderwijs verdeeld in de volgende afdelingen:

Leerstromen SO
SO Regulier: leerstofaanbod van Regulier basisonderwijs
SO ML: leerstofaanbod voor Moeilijk Lerende
SO ZML: leerstofaanbod voor Zeer Moeilijk Lerende
EMB: leerstofaanbod voor leerlingen met een Ernstig Meervoudige Beperking

Leerstromen VSO
VSO DG: leerstofaanbod Diploma Gericht
VSO PRO: leerstofaanbod Praktijkgericht Onderwijs
VSO ZML: leerstofaanbod voor Zeer Moeilijk Lerende
Kliniekklas: leerlingen volgen het onderwijs van hun school van herkomst
Meander: leerstofaanbod voor ZML en EMB zowel SO als VSO

Back To Top
Zoeken