Wat maakt ons bijzonder

Het OCR kent verschillende typen onderwijs:

Het onderwijs richt zich niet alleen op het behalen van een diploma (VMBO-HAVO) en de voorbereiding op vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding maar ook op het leren omgaan met de beperking en op bevordering van de zelfredzaamheid. Het onderwijs is gericht op een brede
persoonlijke vorming en participatie in de samenleving van leerlingen. Het gaat ook om de ontwikkeling van competenties op het gebied wonen, vrije tijd en burgerschap.

De school heeft de verschillende typen onderwijs verdeeld in de volgende afdelingen:

Leerstromen SO

SO HJK: leerstofaanbod Zeer Moeilijk Lerend en leerstofaanbod groep 1 en 2 basisonderwijs
SO Regulier: leerstofaanbod van Regulier basisonderwijs
EMB: leerstofaanbod voor leerlingen met een Ernstig Meervoudige Beperking

Meander: leerstofaanbod voor Arbeid, ZML en EMB zowel SO als VSO

Leerstromen VSO

VSO DG: leerstofaanbod Diploma Gericht
VSO AGL: leerstofaanbod Arbeidsgerichte Leerweg
VSO ZML: leerstofaanbod voor Zeer Moeilijk Lerende

Meander: leerstofaanbod voor Arbeid, ZML en EMB zowel SO als VSO

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer