Over onze school

Onderwijscentrum Het Roessingh

Onderwijscentrum Het Roessingh (OCR) is een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en /of langdurige ziekte.

Onze school biedt onderwijs aan circa 320 leerlingen van 4 tot 20 jaar. De school is opgedeeld in zeven afdelingen onder leiding van een adjunct-directeur die elk apart verantwoordelijk zijn voor een van de leerstromen.

Binnen de afdeling Het Jonge Kind is er ook plek voor (zeer) moeilijk lerende kinderen zonder een fysieke beperking.

Zes van de lesgevende afdelingen zijn fysiek verbonden aan het OCR. De zevende afdeling (De Meander) bevindt zich op het terrein van De Losserhof. Overkoepelend is er een directeur. 

Ons profiel

Onderwijscentrum het Roessingh is een neutraal bijzondere school. De leerlingen die onze school bezoeken komen voornamelijk uit de regio Twente en omstreken.

Het onderwijsprogramma en de therapieën vormen een geïntegreerd geheel. De school streeft ernaar al dan niet samen met het RCR (Revalidatiecentrum het Roessingh) te komen tot een zo optimaal mogelijke afstemming van paramedische therapieën en onderwijs. Er kan onder anderen een beroep worden gedaan op fysiotherapie, ergotherapie, creatieve therapie, verpleegkundige zorg, maatschappelijk werk of een bewegingsagoog.

Het gebouw is ingericht voor leerlingen met een lichamelijke beperking en de verschillende speelpleinen zijn voorzien van aantrekkelijke materialen en toestellen. We willen een omgeving creëren die leerlingen uitdaagt om te bewegen

Ons aanbod

Wij verzorgen onderwijs in de uitstroomprofielen vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding.  Het onderwijs richt zich daarnaast op het leren omgaan met de beperking en op bevordering van de zelfredzaamheid.

We onderscheiden daarbij de volgende afdelingen:

– SO Het Jonge Kind (4-6 jaar) (Zeer) moeilijk lerend en regulier

– SO Regulier (6-12 jaar) Reguliere leerstroom

– VSO ZML (12-20 jaar) Zeer moeilijk lerend

– VSO AGL (12-20 jaar) Arbeidsmarkgerichte leerweg

– VSO DG (12-20 jaar) Diplomagericht onderwijs (VMBO/HAVO)

– SO en VSO EMB (4-20 jaar) Ernstig meervoudig beperkt

– SO en VSO De Meander (6-20 jaar) Arbeid, ZML en EMB

 

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
OCR en vlierstraat
De Meander
X
X