Over onze school

Onderwijscentrum Het Roessingh

Onderwijscentrum Het Roessingh is in beweging. En beweging is ook ons motto voor de komende tijd. Onze organisatie is een grote organisatie, die in wezen meerdere opleidingen in zich herbergt. Wij zoeken daarbij naar eenheid in verscheidenheid. We willen graag dat elke onderwijsstroom zich zelfstandig goed ontwikkelt. Maar we willen zeker ook gebruik maken van de voordelen die het samenwerken in een grotere organisatie biedt, zoals het delen van kennis en de mogelijkheid om bij bepaalde vakken groepsoverstijgend te werken.

OCR werkt nauw samen met Roessingh Centrum voor Revalidatie (RCR), waarbij therapieën kunnen worden ingezet ter ondersteuning van het onderwijsleerproces. De therapieën vinden plaats onder schooltijd. Indien er geen sprake is van betrokkenheid van een revalidatiearts van RCR, worden 1e-lijns therapieën ingezet. Het onderwijsprogramma en de therapieën vormen een geïntegreerd geheel. De school streeft ernaar al dan niet samen met het RCR te komen tot een zo optimaal mogelijke afstemming van paramedische therapieën en onderwijs. Er kan onder anderen een beroep worden gedaan op fysiotherapie, ergotherapie, creatieve therapie, verpleegkundige zorg, maatschappelijk werk of een bewegingsagoog. Het gebouw is ingericht voor kinderen met een lichamelijke beperking en de verschillende speelpleinen zijn voorzien van aantrekkelijke materialen en toestellen. We willen een omgeving creëren die leerlingen uitdaagt om te bewegen.

De Meander

De Meander werkt nauw samen met De Twentse ZorgCentra (DTZC) en maakt gebruik van de faciliteiten van DTZC. Met name de zorgassistentie vanuit DTZC in de groepen maakt het mogelijk een onderwijsaanbod te bieden dat op maat gesneden is voor iedere leerling en dat aansluit bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling. We bieden een voorspelbare leeromgeving, waarbij we vooral de balans zoeken tussen wat een leerling kan en aankan. De pedagogische benadering wordt onderling afgestemd.

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
OCR
De Meander
X
X