skip to Main Content
ocr@attendiz.nl 053-4335512 demeander@attendiz.nl 088-4304910

Documenten

Hieronder vindt u in de verschillende kolommen documenten en formulieren.

schoolgids-1

De informatie in onze schoolgids is geldig voor schooljaar 2019/2020. Ieder jaar verschijnt een nieuwe schoolgids met actuele informatie. De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen.

schoolplan-2

In het schoolplan vinden zij het huidige onderwijs beschreven en worden toekomstige ontwikkelingen overzichtelijk op een rij gezet. Dat schept duidelijkheid en maakt het mogelijk de bereikte onderwijskwaliteit te borgen en te verbeteren.

S(CH)OP

S(CH)OP

In het S(CH)OP staan de zeven kernwaarden die de school hanteert.

Meldcode

Meldcode

Organisaties zijn verplicht om te werken met een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt deze hier downloaden.

Verzuimprotocol

Verzuimprotocol

In dit invulprotocol beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim. Welke acties nemen wij bij aanhoudend schoolverzuim?

Documenten Attendiz

Documenten Attendiz

Via de onderstaande button komt u bij de documenten van Attendiz terecht. Hier staan een aantal documenten die van toepassing kunnen zijn.

Dyslexieprotocol

Dyslexieprotocol

Er zijn binnen het dyslexiebeleid van het OCR compenserende en dispenserende maatregelen voor de leerling opgesteld.

Aanvraag Verlof

Aanvraag verlof

Via de aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek kunt u voor uw zoon of dochter vrij vragen voor een huwelijksfeest, extra vakantie etc.

Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid

Hier kunt u het Toelatings- en plaatsingsbeleid van het Onderwijscentrum het Roessingh en de Meander inzien.

Verlofregeling

Om verlof te kunnen verlenen, dienen wij als OCR de richtlijnen van de overheid te hanteren. Deze richtlijnen zijn over het algemeen genomen vrij strikt.

Aanvraag Verlof

Aanvraag verlof

Via de aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek kunt u voor uw zoon of dochter vrij vragen voor een huwelijksfeest, extra vakantie etc.

Formulieren medisch handelen

Wanneer uw kind medicijnen gebruikt op school, dan kunt u, in overleg met de verpleegkundige /onderwijsassistent, het toestemmingformulier voor het toedienen van medicatie invullen. Wanneer veranderingen in het medicijngebruik plaats moeten vinden, verzoeken wij u deze veranderingen op een nieuw toestemmingsformulier door te geven.

Formulieren medisch handelen

Uitvoeringsverzoek betreffende risicovolle handelingen
Uitvoeringsverzoek betreffende voorbehouden handelingen:

  • Injecteren
  • Katheteriseren
  • Uitzuigen canule
Back To Top
Zoeken