Documenten

Schoolgids

De informatie in onze schoolgids is geldig voor schooljaar 2023/2024. Ieder jaar verschijnt een nieuwe schoolgids met actuele informatie. De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen.

Schoolplan

In het schoolplan staat het huidige onderwijs beschreven en worden toekomstige ontwikkelingen overzichtelijk op een rij gezet. Dat maakt het mogelijk de bereikte onderwijskwaliteit te borgen en te verbeteren.

Attendiz documenten

Onderstaande link gaat naar een overzicht van de documenten die ook op de website van Attendiz staan en voor alle scholen gelden.

Meldcode

Dit is een stappenplan waarin  staat hoe we omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verzuimprotocol

Hier beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim. Welke acties nemen wij bij aanhoudend schoolverzuim?

S(CH)OP

In het S(CH)OP staan de 7 kernwaarden die de school hanteert, door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs ontwikkeld.

Dyslexieprotocol

Er zijn binnen het dyslexiebeleid van het OCR compenserende en dispenserende maatregelen voor de leerling opgesteld.

Plaatsingsbeleid

De toelating of plaatsing van een leerling bij ons op school kan op verschillende manieren tot stand komen. Dat leest u in dit document.

Verlofregeling

Om verlof te kunnen verlenen, hanteren wij als OCR de richtlijnen van de overheid. Deze richtlijnen zijn vrij strikt.

Aanvraag verlof

Als uw zoon/dochter naar de dokter of tandarts moet of u wilt vrij vragen dan kunt u dat middels onderstaande formulier doen.

Formulieren medicatie verstrekking

U kunt een toestemmingformulier voor het incidenteel of structureel, wegens ziekte, toedienen van medicatie invullen. 

Formulieren medisch handelen

Uitvoeringsverzoek betreffende risicovolle of voorbehouden handelingen; injecteren, katheteriseren of uitzuigen canule.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
OCR en vlierstraat
De Meander
X
X