skip to Main Content
ocr@attendiz.nl 053-4335512 demeander@attendiz.nl 088-4304910

Medezeggenschapsraad (MR)

Op onze school functioneert de Medezeggenschapsraad in het kader van ‘de Wet Medezeggenschap Onderwijs’, waarin zowel het personeel als de ouders van de school zijn vertegenwoordigd. De raad is bevoegd, om alle aangelegenheden van de school met de directeur te bespreken. Voor een aantal belangrijke beslissingen (bijv. beleid, fusie, begroting, en dergelijke) heeft de directeur vooraf advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen dan ook door iedereen worden bijgewoond.

De vergaderdata zijn te zien in de jaarkalender.

De medezeggenschapsraad bestaat uit 9 personen, 5 ouders en 4 personeelsleden.

Namens de ouders:                                         Namens het team:

Cees Brouwer                                                   Rienke Boersma

Gert-Jan van der Sleet                                     Marianne Tijdhof

Paulien Lugies                                                  Therese Bos

Bas te Wierik                                                     Marianne Dom-van ‘t Spijker

Andrea Tiehuis

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen met: mr-ocr@attendiz.nl 

Back To Top
Zoeken